Hantering av personuppgifter

Med anledning av den europeiska dataskyddsförordningen General Data Protection Regulation (GDPR) som trädde i kraft den 25 maj 2018 vill vi informera dig som användare om hur vi hanterar dina personuppgifter. Se vad som definieras som personuppgifter här.

1:1 Kundregister i webbutiken

Svenska rådet för hjärt-lungräddning (HLR-rådet) har ett register för hantering av kunders personuppgifter. Enligt GDPR artikel 6 b (Laglig behandling av personuppgifter), samtycker kund att HLR-rådet behandlar personuppgifter genom att avtal slutes när beställning genomförs av kunden. ”Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås.”

1:2 Lagring av personuppgifter

Enligt Bokföringslagen (SFS 1999:1078), ska räkenskapsinformation sparas i sju år efter det kalenderår då räkenskapsåret avslutades.

1:3 Utlämning av uppgifter i kundregistret

HLR rådet kommer inte att dela personuppgifter i registret till annan part i marknadsföringssyfte.

1:4 Kontakt

Vid frågor om hur personuppgifterna hanteras kontakta HLR rådet:


Svenska HLR rådet
Box 5182
121 18 Johanneshov
Telefon: 08-120 586 74